Mẹ Việt Nam Anh hùng 94 tuổi ở Quảng Nam ủng hộ phòng chống COVID-19

Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu cùng chung tay chống dịch COVID-19.
Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu cùng chung tay chống dịch COVID-19.
Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tẩu cùng chung tay chống dịch COVID-19.
Lên top