Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 mắc COVID-19 đã đi đâu?

Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 mắc COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top