Mẹ con sản phụ tử vong: Kíp trực đúng thủ tục, chuyên môn?

Bệnh viện Đa khoa Phú Lộc - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ND.
Bệnh viện Đa khoa Phú Lộc - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ND.
Bệnh viện Đa khoa Phú Lộc - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ND.