MC Hữu Bằng VTV: Tôi rất ấn tượng với những chương trình của Báo Lao Động

MC Hữu Bằng tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam - dấu ấn những công trình tổ chức tháng 7.2018. Ảnh: SƠN TÙNG
MC Hữu Bằng tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam - dấu ấn những công trình tổ chức tháng 7.2018. Ảnh: SƠN TÙNG