Máy phát hiện thiết bị công nghệ cao - khắc tinh gian lận thi cử

Các giảng viên tại Trường Đại học Tây Nguyên vừa nghiên cứu, chế tạo thành công máy dò phát hiện thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử. Ảnh: L.X
Các giảng viên tại Trường Đại học Tây Nguyên vừa nghiên cứu, chế tạo thành công máy dò phát hiện thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử. Ảnh: L.X
Các giảng viên tại Trường Đại học Tây Nguyên vừa nghiên cứu, chế tạo thành công máy dò phát hiện thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử. Ảnh: L.X
Lên top