Máy lạnh trường Mầm non hỏng, Trưởng phòng GDĐT phải "ra tay" giải quyết

Lên top