Máy bay chở hàng cứu trợ của ASEAN hạ cánh ở Cam Ranh

Máy bay vận chuyển hàng hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại.
Máy bay vận chuyển hàng hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại.