Máy bay chở hàng cứu trợ của ASEAN hạ cánh ở Cam Ranh

Máy bay vận chuyển hàng hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại.
Máy bay vận chuyển hàng hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại.
Máy bay vận chuyển hàng hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại.
Lên top