Mẫu Sơn lạnh tới 6 độ C

Khu du lịch Mẫu Sơn chìm trong giá lạnh.
Khu du lịch Mẫu Sơn chìm trong giá lạnh.