Mất việc do dịch COVID-19: Người lao động vài tháng liền không có thu nhập

Người lao động đến TTDVVL Hà Nội tìm kiếm công việc mới sau một thời gian bị mất việc làm. Ảnh: Trần Kiều
Người lao động đến TTDVVL Hà Nội tìm kiếm công việc mới sau một thời gian bị mất việc làm. Ảnh: Trần Kiều
Người lao động đến TTDVVL Hà Nội tìm kiếm công việc mới sau một thời gian bị mất việc làm. Ảnh: Trần Kiều
Lên top