Mặt trận Tổ quốc VN phân bổ 46 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam. Ảnh: Hương Diệp
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam. Ảnh: Hương Diệp
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam. Ảnh: Hương Diệp
Lên top