BÌNH ĐỊNH:

Mất rừng giữa 2 trạm quản lý bảo vệ rừng