Mất điện toàn đảo Cô Tô, dân và du khách nhốn nháo

Cầu cảng Cô Tô. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu cảng Cô Tô. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu cảng Cô Tô. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM