Mạo danh hội cựu chiến binh để làm dịch vụ

Mặc dù không có sự thống nhất của lãnh đạo Hội CCB tỉnh, nhưng Cty Phúc Hưng vẫn ghi "Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà TĨnh" vào bức tranh "Những năm tháng không quên" để làm dịch vụ. Ảnh: QĐ
Mặc dù không có sự thống nhất của lãnh đạo Hội CCB tỉnh, nhưng Cty Phúc Hưng vẫn ghi "Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà TĨnh" vào bức tranh "Những năm tháng không quên" để làm dịch vụ. Ảnh: QĐ
Mặc dù không có sự thống nhất của lãnh đạo Hội CCB tỉnh, nhưng Cty Phúc Hưng vẫn ghi "Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà TĨnh" vào bức tranh "Những năm tháng không quên" để làm dịch vụ. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM