Mạo danh Học viện Cảnh sát Nhân dân trong vụ đón "nhà báo quốc tế"

Học viện Cảnh sát Nhân dân phủ nhận việc tặng hoa và cử cán bộ chúc mừng chương trình "Ngày trở về" của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh chụp màn hình từ website nguoilambao.vn)
Học viện Cảnh sát Nhân dân phủ nhận việc tặng hoa và cử cán bộ chúc mừng chương trình "Ngày trở về" của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh chụp màn hình từ website nguoilambao.vn)
Học viện Cảnh sát Nhân dân phủ nhận việc tặng hoa và cử cán bộ chúc mừng chương trình "Ngày trở về" của "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh chụp màn hình từ website nguoilambao.vn)
Lên top