Mạo danh chủ tịch huyện xin gạo ông Đoàn Ngọc Hải

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuốn trôi tài sản của người dân ở huyện Nam Giang vào cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuốn trôi tài sản của người dân ở huyện Nam Giang vào cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuốn trôi tài sản của người dân ở huyện Nam Giang vào cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Lên top