Mạo danh cả Bộ Công an, Bộ Y tế để tung tin giả giữa dịch COVID-19

Hàng loạt tin giả được phát hiện và đăng tải trên website của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
Hàng loạt tin giả được phát hiện và đăng tải trên website của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
Hàng loạt tin giả được phát hiện và đăng tải trên website của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
Lên top