Mạo danh bác sĩ bán hàng trên mạng xã hội

Bưu phẩm bán thuốc giả mạo của ông Đ. Ảnh: BVCC
Bưu phẩm bán thuốc giả mạo của ông Đ. Ảnh: BVCC
Bưu phẩm bán thuốc giả mạo của ông Đ. Ảnh: BVCC
Lên top