Mảnh nhôm khắc tên bật mí danh tính 2 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất Lào

Mảnh nhôm khắc tên được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tài Tuyến.
Mảnh nhôm khắc tên được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tài Tuyến.
Mảnh nhôm khắc tên được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tài Tuyến.
Lên top