Mảnh kim loại khắc tên, quê quán chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ có khắc các thông tin. Ảnh: Hưng Thơ.
Di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ có khắc các thông tin. Ảnh: Hưng Thơ.
Di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ có khắc các thông tin. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top