Mạng xã hội “Make in Việt Nam” - tại sao không?

Mạng xã hội “Make in Việt Nam” nếu được hình thành sẽ cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội nước ngoài trong lãnh thổ Việt Nam. Infographic: HẢI NGUYỄN
Mạng xã hội “Make in Việt Nam” nếu được hình thành sẽ cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội nước ngoài trong lãnh thổ Việt Nam. Infographic: HẢI NGUYỄN
Mạng xã hội “Make in Việt Nam” nếu được hình thành sẽ cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội nước ngoài trong lãnh thổ Việt Nam. Infographic: HẢI NGUYỄN
Lên top