Mang Tết đến bệnh nhi, công nhân môi trường

Các bạn trẻ tại Đà Nẵng gói bánh tét tặng anh chị công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: P.V
Các bạn trẻ tại Đà Nẵng gói bánh tét tặng anh chị công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: P.V
Các bạn trẻ tại Đà Nẵng gói bánh tét tặng anh chị công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: P.V
Lên top