Mãn nhãn với cặp cá 200kg

Hai con cá khủng vừa được vận chuyển về Đà Nẵng bằng máy bay
Hai con cá khủng vừa được vận chuyển về Đà Nẵng bằng máy bay