"Mái tranh di động" cách chống chọi với nắng nóng của người Hà Tĩnh

Áo tơi chống nắng nóng của người dân Hà Tĩnh
Áo tơi chống nắng nóng của người dân Hà Tĩnh
Áo tơi chống nắng nóng của người dân Hà Tĩnh
Lên top