Mải tắm sông, hai thanh niên bất ngờ tử vong do đuối nước