Mai đỏ - thú chơi mới cho Tết

Khi nở, mai đỏ không nở rộ, chỉ khum khum theo chiều lòng bàn tay. Ảnh: T.Đạt
Khi nở, mai đỏ không nở rộ, chỉ khum khum theo chiều lòng bàn tay. Ảnh: T.Đạt
Khi nở, mai đỏ không nở rộ, chỉ khum khum theo chiều lòng bàn tay. Ảnh: T.Đạt
Lên top