“Mái ấm tình thương” của hàng nghìn sinh linh chưa bao giờ được khóc

Nghĩa trang thôn Bến Cốc là nơi nương náu của hàng nghìn bào thai vô danh. Ảnh: LN.
Nghĩa trang thôn Bến Cốc là nơi nương náu của hàng nghìn bào thai vô danh. Ảnh: LN.
Nghĩa trang thôn Bến Cốc là nơi nương náu của hàng nghìn bào thai vô danh. Ảnh: LN.
Lên top