Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mặc trời mưa, người dân Đà Nẵng rộn ràng đón năm mới 2018