Mạ nuôi của những người lính "truy" hàng lậu

Bà Trương Thị Xưng nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tối. Ảnh: YMS.
Bà Trương Thị Xưng nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tối. Ảnh: YMS.
Bà Trương Thị Xưng nhặt rau chuẩn bị bữa cơm tối. Ảnh: YMS.
Lên top