Lý Sơn gần như bị cô lập suốt mùa biển động

Mùa biển động, hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nằm bờ, không thể ra khơi. Ảnh: H.D
Mùa biển động, hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nằm bờ, không thể ra khơi. Ảnh: H.D
Mùa biển động, hàng trăm tàu cá của ngư dân Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nằm bờ, không thể ra khơi. Ảnh: H.D
Lên top