Lý giải việc sụt lún đất sát hồ thải quặng đuôi thuộc Cty Nhôm Đắk Nông

Nhiều diện tích đất người dân bị sạt lở sát hồ thải quặng đuổi thuộc Nhà máy tuyển - công ty Nhôm Đắk Nông. Ảnh: Lx
Nhiều diện tích đất người dân bị sạt lở sát hồ thải quặng đuổi thuộc Nhà máy tuyển - công ty Nhôm Đắk Nông. Ảnh: Lx
Nhiều diện tích đất người dân bị sạt lở sát hồ thải quặng đuổi thuộc Nhà máy tuyển - công ty Nhôm Đắk Nông. Ảnh: Lx
Lên top