Lý giải vì sao chưa công bố kết luận Thanh tra đất rừng Sóc Sơn?

Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Lên top