Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến khai thác thương mại vào tháng 4.2019. Ảnh: PV
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến khai thác thương mại vào tháng 4.2019. Ảnh: PV
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến khai thác thương mại vào tháng 4.2019. Ảnh: PV
Lên top