Lý giải cọc nghiêng, cọc thẳng tại bãi cọc Bạch Đằng mới khai quật

Tại bãi cọc Bạch Đằng mới được khai quật tại Hải Phòng, một số cọc được tìm thấy trong tình trạng cắm nghiêng. Ảnh Mai Dung
Tại bãi cọc Bạch Đằng mới được khai quật tại Hải Phòng, một số cọc được tìm thấy trong tình trạng cắm nghiêng. Ảnh Mai Dung
Tại bãi cọc Bạch Đằng mới được khai quật tại Hải Phòng, một số cọc được tìm thấy trong tình trạng cắm nghiêng. Ảnh Mai Dung
Lên top