Lý do số động vật hoang dã "chết mòn" trong nhà kho

Số động vật hoang dã đang nằm tại nhà kho của Hải quan Quảng Trị. Ảnh: NĐ.
Số động vật hoang dã đang nằm tại nhà kho của Hải quan Quảng Trị. Ảnh: NĐ.
Số động vật hoang dã đang nằm tại nhà kho của Hải quan Quảng Trị. Ảnh: NĐ.
Lên top