Lý do nhiều người chưa có chứng nhận tiêm vaccine trên sổ sức khỏe điện tử

Người tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ có chứng nhận màu xanh. Ảnh: IT.
Người tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ có chứng nhận màu xanh. Ảnh: IT.
Người tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ có chứng nhận màu xanh. Ảnh: IT.
Lên top