Lý do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội từ chức

GS.TS Phạm Quang Minh xin từ nhiệm để tập trung làm công tác chuyên môn.
GS.TS Phạm Quang Minh xin từ nhiệm để tập trung làm công tác chuyên môn.
GS.TS Phạm Quang Minh xin từ nhiệm để tập trung làm công tác chuyên môn.
Lên top