Lý do đề xuất xin 5 tỉ đồng di dời rác cây xanh bị bác

Nhiều cây xanh đô thị ở Đà Nẵng bị xẻ lấy gỗ trong khi những cây này có thể trồng lại được. Ảnh: Hữu Long
Nhiều cây xanh đô thị ở Đà Nẵng bị xẻ lấy gỗ trong khi những cây này có thể trồng lại được. Ảnh: Hữu Long
Nhiều cây xanh đô thị ở Đà Nẵng bị xẻ lấy gỗ trong khi những cây này có thể trồng lại được. Ảnh: Hữu Long
Lên top