Lý do để TPHCM "khai tử" hàng loạt ban quản lý

Một trong những ban quản lý khu đô thị sẽ bị sáp nhập theo "Đề án sắp sếp các ban quản lý" của chính quyền TPHCM.
Một trong những ban quản lý khu đô thị sẽ bị sáp nhập theo "Đề án sắp sếp các ban quản lý" của chính quyền TPHCM.
Một trong những ban quản lý khu đô thị sẽ bị sáp nhập theo "Đề án sắp sếp các ban quản lý" của chính quyền TPHCM.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM