Luyện thi vào lớp 6 “đắt như tôm tươi”

Những trường THCS có danh tiếng luôn là mục tiêu của phụ huynh có con dự thi lớp 6 hằng năm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Những trường THCS có danh tiếng luôn là mục tiêu của phụ huynh có con dự thi lớp 6 hằng năm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Những trường THCS có danh tiếng luôn là mục tiêu của phụ huynh có con dự thi lớp 6 hằng năm. Ảnh: HẢI NGUYỄN