Lưu ý khi làm căn cước công dân gắn chíp không có nơi thường trú

Lên top