Lưu thông liên huyện và liên tỉnh ở Bình Dương sau ngày 30.9 ra sao?

Lưu thông liên huyện và liên tỉnh ở Bình Dương sau 30.9. Ảnh: LĐO
Lưu thông liên huyện và liên tỉnh ở Bình Dương sau 30.9. Ảnh: LĐO
Lưu thông liên huyện và liên tỉnh ở Bình Dương sau 30.9. Ảnh: LĐO
Lên top