Lương "khủng" vẫn khó tuyển dụng

Mới ra trường được 1 năm nhưng anh Hiếu đã có mức lương cao so với bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: NVCC.
Mới ra trường được 1 năm nhưng anh Hiếu đã có mức lương cao so với bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: NVCC.
Mới ra trường được 1 năm nhưng anh Hiếu đã có mức lương cao so với bạn bè đồng trang lứa. Ảnh: NVCC.
Lên top