Lương khô quân đội đã chuyển đến Quảng Trị, chuẩn bị đưa về vùng lũ

Lương khô quân đội và máy bơm, xuồng, áo phao được vận chuyển đến tỉnh Quảng Trị trong đêm 23.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Lương khô quân đội và máy bơm, xuồng, áo phao được vận chuyển đến tỉnh Quảng Trị trong đêm 23.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Lương khô quân đội và máy bơm, xuồng, áo phao được vận chuyển đến tỉnh Quảng Trị trong đêm 23.10. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top