Lượng khách thăm vịnh Hạ Long cao hơn cả trước dịch COVID-19

Du khách thăm hang động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách thăm hang động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách thăm hang động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top