Lượng khách qua Nội Bài mới đạt khoảng 20%

Lượng khách qua Nội Bài trong hai ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội còn vắng. Ảnh: PV
Lượng khách qua Nội Bài trong hai ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội còn vắng. Ảnh: PV
Lượng khách qua Nội Bài trong hai ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội còn vắng. Ảnh: PV
Lên top