Lượng khách hủy tour đến Nha Trang không đến mức "căng thẳng"

Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.V
Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.V
Khánh Hòa kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.V
Lên top