Lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp Tết trở lại bình thường

Lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã trở lại bình thường. Ảnh VNA
Lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã trở lại bình thường. Ảnh VNA
Lượng khách đi lại bằng đường hàng không đã trở lại bình thường. Ảnh VNA
Lên top