Lương hưu tăng thêm sẽ dễ dàng hơn trong việc tiết kiệm

Nhiều người bày tỏ ủng hộ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. 
Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nhiều người bày tỏ ủng hộ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nhiều người bày tỏ ủng hộ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1.1.2022. Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lên top