Lương hưu quá thấp, hàng trăm nghìn người già sống chật vật

Nhiều trường hợp về hưu trước năm 1993 có mức lương rất thấp đang phải sống rất khó khăn, chật vật khi tuổi đã cao (ảnh minh họa). Ảnh: T.Đ
Nhiều trường hợp về hưu trước năm 1993 có mức lương rất thấp đang phải sống rất khó khăn, chật vật khi tuổi đã cao (ảnh minh họa). Ảnh: T.Đ
Nhiều trường hợp về hưu trước năm 1993 có mức lương rất thấp đang phải sống rất khó khăn, chật vật khi tuổi đã cao (ảnh minh họa). Ảnh: T.Đ
Lên top