Lượng hành khách nội địa qua sân bay Nội Bài phục hồi hoàn toàn

Các chuyến bay nội địa phục hồi tại Nhà ga T1 Nội Bài. Ảnh ĐT
Các chuyến bay nội địa phục hồi tại Nhà ga T1 Nội Bài. Ảnh ĐT
Các chuyến bay nội địa phục hồi tại Nhà ga T1 Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top